Andrzej Kułak

Andrzej Kułak - zdjęcie

Absolwent filologii angielskiej, lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem pracy zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi. Od wielu lat przewodniczący komisji egzaminacyjnej i egzaminator ustnej matury z języka angielskiego, a od 2001 egzaminator OKE wpisany do ewidencji egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Motto pracy: „Maksimum pracy na lekcji, minimum stresu”.