Krystyna Trzeciak

Krystyna Trzeciak  - zdjęcie

Nauczyciel przedmiotów zawodowych