Justyna Śmiatacz-Skorupska

Justyna Śmiatacz-Skorupska  - zdjęcie

Nauczyciel języka polskiego