Tadeusz Łukasik

Tadeusz Łukasik - zdjęcie

nauczyciel przedmiotów informatycznych