Marta Gaszewska

Marta Gaszewska  - zdjęcie

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii; IV rok i 2 sem. V rok studentka geografii na Uniwersytecie Walenckim w Hiszpanii). Ukończyła również Policealną Szkołę Turystyki w zakresie - technik obsługi ruchu turystycznego oraz Podyplomowe Studium Dydaktyki i Języka Hiszpańskiego na Wyższej Szkole Języków Obcych WSJO w Poznaniu. Jej praca, pasja i życie rodzinne wiążą się ściśle z językiem hiszpańskim i Ameryką Południową. W ZS nr2 jest nauczycielem języka hiszpańskiego i geografii.