Agnieszka Mańkowska

Agnieszka Mańkowska - zdjęcie

Absolwentka Wydziału Filologicznego w zakresie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim; wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu egzaminu w gimnazjum i egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. W swojej pracy kieruję się dobrem każdego młodego ucznia. Stawiam granice, wyznaczam cele, które chciałabym aby osiągali. Moje motto: Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym wyjątkową osobę i zachęca do rozwoju talentów i mocnych stron.