Robert Miguła

Robert Miguła - zdjęcie
  • 1983-1988 – fizyka na UAM Poznań , specjalność fizyka doświadczalna
  • 1991 – nauczyciel fizyki w ZS Nr 2,
  • 1999-2000 – studia podyplomowe WSP Kielce “Nauczanie fizyki w zreformowanej szkole”
  • 2005 – 2012 – wicedyrektor szkoły,
  • 2011 –2012 – studia podyplomowe “Zarządzanie Oświatą “ – WSNHiD Poznań
  • od 2012 roku – kierownik kształcenia praktycznego,
  • od 2014 – kierownik warsztatów szkolnych
  • 2014- 2015 – studia podyplomowe “Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” UP Wrocław