Robert Hyla

Robert Hyla - zdjęcie

Ukończyłem Uniwersytet Opolski na Wydziale Filologiczno-Historycznym - kierunek historia o specjalności nauczyciel, podyplomowe studia z zakresu informatyki na wydziale matematyki, fizyki i chemii Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowe studia z zakresu wiedzy o społeczeństwie na wydzielę historyczno-pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od wielu lat uczę historii i wiedzy o społeczeństwie. Jestem aktywnym egzaminatorem OKE w Poznaniu z zakresu WOS-u i historii. Ukończyłem szereg kursów udoskonalających m. in. „intel – Nauczanie ku przyszłości”, „Grafika komputerowa”, „ABC wychowawcy klasowego”, „Kreatywne myślenie na co dzień w pracy nauczyciela ”, „Praca z trudną grupą młodzieży”, „Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń” itd.
Jestem Nauczycielem dyplomowanym, wieloletnim wychowawcą który brał, bierze i będzie brał udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach metodycznych służących podniesieniu jakości wykonywanej pracy.