Sławomir Świstak – Trawiński

Sławomir Świstak – Trawiński - zdjęcie

Jestem absolwentem filologii angielskiej i dydaktyki języków obcych, ukończyłem studia podyplomowe z informatyki oraz zarządzania w oświacie. Od wielu lat uczę języka angielskiego, języka obcego zawodowego oraz informatyki. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Od 2004 roku pracuję jako egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Ukończyłem szereg kursów doskonalących w kraju i za granicą, w tym „Zarządzanie projektem UE”, „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe” CLIL w Oxfordzie, „Przygotowanie interaktywnych, multimedialnych materiałów dydaktycznych” na uniwersytecie La Sapieza w Rzymie oraz „Umiejętności komunikacyjne” na Executive Training Institute w St. Julian’s na Malcie. Jestem absolwentem Kaliskiej Akademii Trenerów Oświaty w zakresie tutoringu i coachingu w oświacie. Ukończyłem zawodowe studia coachingu ACSTH ICF w Mukoid’s Institute w Krakowie. W latach 2009-2012 pełniłem funkcję kierownika praktyk pedagogicznych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, w latach 2014-2015 funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.