Renata Kubiaczyk

Renata Kubiaczyk - zdjęcie

Ukończyłam Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale nauk geograficznych i geologicznych kierunek geografia o specjalności kształtowanie i ochrona środowiska.
Pracuję w Zespole Szkół Nr 2 jako nauczyciel geografii od 1996r. Jestem egzaminatorem maturalnym. Ukończyłam wiele różnorodnych form doskonalenia zawodowego na przestrzeni lat pracy m. in. Kierowników wycieczek szkolnych, animatorów czasu wolnego w turystyce, aktywnych metod nauczania geografii, „ABC wychowawcy klasowego” i inne.