Iwona Barczyńska

Iwona Barczyńska - zdjęcie

  • nauczyciel kontraktowy
  • egzaminatora w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz
  • 6 lat pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych i gastronomicznych
  • ukończone studia wyższe na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
  • ukończone studia podyplomowe na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku zarządzanie jakością.