Witold Kucharski

Witold Kucharski - zdjęcie

Ukończyłem AWF w Poznaniu na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Pracuję w szkole od 1983 r. W roku 2001 ukończyłem studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie z przysposobienia obronnego. a 2002 r. ukończyłem kurs do prowadzenia zajęć z Edukacji do Bezpieczeństwa. Uczę Wychowania Fizycznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa. Na przestrzeni wielu lat pracy zawodowej uczestniczyłem w wielu warsztatach i konferencjach metodycznych.