Ewelina Ulichnowska - Kosik

Ewelina Ulichnowska - Kosik - zdjęcie

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz filologia angielska. W szkole od kilku lat pełnię funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Wolontariatu starając się motywować uczniów do podejmowania różnych inicjatyw. Z ramienia szkoły jestem także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie pełnię również funkcję koordynatora projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską, którego celem jest zorganizowanie zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów naszej szkoły.