Janusz Sławiński

Janusz Sławiński - zdjęcie

Ukończyłem studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Rolniczym o kierunku Technika Rolnicza i Leśna w zakresie inżynierii rolniczej i leśnej.
Studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej na Wydziale Mechanicznym o kierunku Technika Samochodowa.
Przedmioty przez mnie nauczane związane są z kształceniem zawodowym, w których tematyka obejmuje maszyny, urządzenia oraz pojazdy.
Uczestniczyłem w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.:

 1. kurs „Nowoczesnych Praktyk dla instruktorów praktycznej nauki zawodu”
 2. zdobyte kwalifikacje spawacza nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 3. ukończony kurs operatorów wózków jezdniowych
 4. szkolenia na wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie na temat:
  • „Trendy w rozwoju techniki zbioru zielonek”
  • „Trendy w rozwoju i zastosowaniu ciągników rolniczych”
  • „Innowacje w technice siewu”
 5. „Wypalenie zawodowe nauczyciela w kontekście tożsamości zawodowej”
 6. „Higiena pracy głosem” prowadzone przez Ośrodek Psychoedukacji i Rozwoju Osobowości, Placówkę Kształcenia Ustawicznego w Kępnie
 7. szkolenie na temat: „ Jak reagować na bezczelność i cynizm ucznia w szkole”