Katarzyna Kubiak - Moś

Katarzyna Kubiak - Moś - zdjęcie

WYKSZTAŁCENIE: Od 10 lat nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej. Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, w którym zdobyła przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne w zakresie nauczania j. angielskiego. Stopień magistra uzyskała na wydziale neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2007 roku. W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń ekonomiczno-prawnych.

KURSY I SZKOLENIA:
W 2009 roku uzyskała stopień egzaminatora maturalnego w zakresie pisemnego i ustnego egzaminu z języka angielskiego.
W celu doskonalenia swojego warsztatu pracy, poszerzania umiejętności oraz podnoszenia jakości nauczania aktywnie uczestniczy w kursach, konferencjach, seminariach metodycznych i szkoleniach, również poza granicami kraju. W 2011 uczestniczyła w 14 dniowych warsztatach metodycznych, które odbyły się w International House w Londynie w ramach programu Unii Europejskiej: Comenius „Lifelong Learning” („Uczenie się przez całe życie”). Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
Pozostałe szkolenia i warsztaty metodyczne, które najbardziej wpłynęły na całokształt mojej pracy zawodowej , to:

 • „Kreatywne myślenie na co dzień w pracy nauczyciela” (05.03.2009)
 • „Autorytet nauczyciela wychowawcy. Jak go wypracować i zachować?” (25.11.2009)
 • „Metody audiowizualne i aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego” (20.10.2009)
 • „Zastosowanie technik interaktywnych w nauczaniu języków obcych” (07.02.2011)
 • „Użycie tablic interaktywnych w nauczaniu języka obcego” (07.02.2011)
 • „Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań językiem angielskim wśród uczniów” (07.08.2011)
 • „Zmiany w pisemnym i ustnym egzaminie maturalnym” (2012)
 • „Nauczanie ukierunkowane na indywidualne potrzeby ucznia” (2013)
 • „Praca z uczniem zdolnym” (2014)
 • „ Praca z uczniem z dysleksją i dysortografią” (2014)

   INICJATYWY PODEJMOWANE NA RZECZ UCZNIA:

   • Od 5 lat jest organizatorem Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej, który adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie powiatu ostrzeszowskiego
   • Każdego roku jest opiekunem studentów filologii angielskiej, którzy odbywają w naszej szkole staż w ramach praktyk zawodowych.
   • Opieka nad grupą wolontariuszy z zagranicy w trakcie ich corocznego pobytu w Ostrzeszowie w ramach projektu ‘AIESEC Education’
   • współpraca z gazetami lokalnymi- redagowanie artykułów prezentujących zarówno wydarzenia z życia szkoły jak i indywidualne osiągnięcia uczniów.