Adam Fulara

Adam Fulara - zdjęcie

„Moje zajęcia są odzwierciedleniem idei nauki poprzez praktykę, która przyświecała twórcom nowego programu nauczania. Na lekcjach piszemy ogromną liczbę programów, w każdym półroczu jest to kilkanaście aplikacji (tysiące linii kodu), a za każdą uczniowie otrzymują ocenę. Robię to, ponieważ po takim treningu uczniowie uzyskujący co najmniej dobre oceny będą mogli sobie wpisać wszystkie omówione języki programowania do CV (tj. PHP, SQL, JavaScript, HTML, CSS i in.), co zwiększy znacząco ich szanse na rynku pracy niezależnie od wyników matury czy egzaminów zawodowych. To da się zrobić ponieważ uczniowie mają kilkanaście godzin różnych przedmiotów zawodowych w tygodniu! Dla mnie, tak jak dla pracodawcy, liczy się to, co naprawdę potrafi uczeń. Nasi absolwenci często zaczynają pracować w zawodzie jeszcze przed ukończeniem szkoły, dorabiając sobie pisaniem programów, a po zdobyciu regularnej pracy czasem przyjeżdżają do ZS Nr 2 pytając o najlepszych obecnie uczniów TI, bo firma w której pracują prowadzi akurat rekrutację. Zapotrzebowanie na programistów we Wrocławiu jest obecnie ogromne, co też przekłada się na przyszłe zarobki. Uważam, że zawód technik informatyk jest w tej chwili najlepszym wyborem profilu szkoły średniej dla osób uzdolnionych w tym kierunku, jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość. Ten zawód to dla młodzieży przede wszystkim ogromna szansa. Wielu spośród moich absolwentów kontynuuje naukę informatyki na studiach wyższych. W 2014 roku jeden z członków FX-Team zaliczył zaocznie cały I rok programowania na kierunku informatyka na Politechnice Wrocławskiej w dwa tygodnie... Zawsze daję wybór uczniom: mogą się wysilić i mieć 4 lata pod górkę, ale resztę życia z górki, albo też zupełnie na odwrót – mogą mieć 4 lata luzów ślizgając się na ocenach dopuszczających, ale potem całe życie pod górkę.”.


Dla uczniów uzdolnionych informatycznie...

W szkole prowadzę od 2011 roku szkolną drużynę programistów FX-Team w ramach której uczniowie rozwiązują trudne problemy informatyczne oraz poznają języki programowania wychodzące znacznie ponad program nauczania (C++, Java i in.). Strona www projektu: www.fx-team.fulara.com.


Dla uczniów uzdolnionych muzycznie...

Prowadzę też od 2006 z sukcesami szkolny zespół muzyczny The Foomix, który zdobył kilkadziesiąt nagród w muzycznych konkursach powiatowych, oraz nagrodę wojewódzką za najlepsze wykonanie utworu Tadeusza Nalepy na I Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Muzycznych im. T. Nalepy w Poznaniu. Nasza szkoła jest jedyną na terenie powiatu prowadzącą regularny rockowy zespół muzyczny. Zespół występuje ok 10-20 razy w każdym roku szkolnym (w sumie zespół zagrał ponad 100 koncertów) na imprezach typu WOŚP, Dzień Dawcy Szpiku, a także przy okazji koncertów organizowanych w innych miastach. Największym sukcesem i świadectwem sensu istnienia tego zespołu jest fakt, że absolwenci nie porzucają swojej pasji, możemy ich oglądać w różnych zespołach na terenie naszego powiatu (Garażowy Raj, The Cadence, projekty Szymona Jeziornego itp.). Strona projektu: www.foomix.fulara.com. Uczniowie z naszej szkoły grają też w drugim zespole muzycznym Septimus, który ubogaca muzycznie niektóre niedzielne msze święte w kościele pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie.


O mnie

Jestem absolwentem informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim o specjalności Inżynieria Oprogramowania, programowanie to moja druga pasja, prowadzę też zespół Full-X, w którym gram na gitarze. Od 2004 pracuję też jako felietonista w prasie muzycznej („TopGuitar” oraz „Gitarzysta”), a od 2008 prowadzę w Ostrzeszowie Szkołę Zespołów – prywatną szkołę muzyki rozrywkowej. W życiu zawodowym stawiam na kreatywność i to samo staram się przekazać moich wychowankom. Więcej o moich osiągnięciach można przeczytać w roczniku Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej (2014), oraz na mojej stronie domowej: www.fulara.com