Ziemisław Szmaj

Ziemisław Szmaj - zdjęcie
  • 1990r. – ukończyłem studia i uzyskałem tytułu magistra inżyniera Politechniki Wrocławskiej
  • 1990r. – ukończyłem Studium Pedagogiczne na Politechnice Wrocławskiej
  • 1993r. – ukończyłem Studia Podyplomowe Politechniki Poznańskiej w zakresie elementów informatyki dla nauczycieli,
  • 2005r. – ukończyłem Studia Podyplomowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie informatyki i technologii informacyjnej dla nauczycieli.
  • 2011r. – ukończyłem Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie”

Uczę przedmiotów informatycznych, posiadam prawnienia egzaminatora egzaminu z przygotowania zawodowego w zawodzie technik informatyk oraz egzaminatora ECDL.