Katarzyna Duczmal

Katarzyna Duczmal - zdjęcie

W 1985 roku rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Nr 2 jako nauczyciel języka polskiego. Jestem magistrem filologii polskiej, studiowałam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od początku swojej pracy oprócz nauczania podejmuję obowiązki wychowawcy klasowego. Uczę we wszystkich typach szkół należących do naszego zespołu.
Od 2005 roku uczestniczę corocznie w wewnętrznych i zewnętrznych egzaminach maturalnych z języka polskiego.
Ukończyłam szereg kursów dokształcających np. "Nauczanie do przyszłości". Brałam udział w wielu warsztatach, projektach np. " Liceum na 5".