Ewa Smorawska

Ewa Smorawska - zdjęcie

Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski na wydziale Matematyki i informatyki kierunek matematyka o specjalności nauczyciel, podyplomowe studia z technologii informacyjnej i na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od wielu lat uczę matematyki i technologii informacyjnej. Jesem czynnym egzaminatorem z matematyki. Ukończyłam szereg kursów doskonalących.