Ewa Karwacka

Ewa Karwacka - zdjęcie

Nauczane przedmioty:

  • Biologia
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
  • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
Egzaminator maturalny