Karolina Skoczylas

Karolina Skoczylas - zdjęcie

Wykształcenie:

W roku 2002 ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na Wydziale Filologiczno – Historycznym, kierunek: filologia germańska, specjalność nauczycielska - uzyskałam tytuł licencjata.

W roku 2004 uzyskałam tytuł magistra filologii germańskiej studiując na Uniwersytecie Wrocławskim.

W roku 2015 uzyskałam certyfikat uprawniający mnie do nauczania języków obcych metodą SITA.

W roku 2020 ukończyłam Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu na kierunku: filologia angielska, specjalność nauczycielska i uzyskałam tytuł licencjata.


Ważne osiągnięcia w mojej karierze zawodowej:

W roku 2013 otrzymałam certyfikat European Language Label – Europejski Znak Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania i Uczenia się Języków Obcych przyznany przez Komisję Unii Europejskiej ds. Edukacji i Kultury oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W 2015 roku otrzymałam Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

W roku 2018 zostałam odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W latach 2008 – 2018 realizowałam z młodzieżą międzynarodowe projekty internetowe w języku niemieckim ze szkołami europejskimi w ramach programu e-Twinning.

Jestem autorką 4 artykułów metodyczno-dydaktycznych opublikowanych w czasopiśmie ,,Języki Obce w Szkole”.

W ramach VIII edycji konkursu: ,,Moja Szkoła w Unii Europejskiej” prowadzony przeze mnie Szkolny Klub Europejski otrzymał wyróżnienie przyznane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Jestem autorką tłumaczonych na język niemiecki tekstów z albumu polsko-niemieckiego wydanego przez szkołę w ramach projektu EFS pt. ,,Portret mojego miasta”.

W latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015-2018 zrealizowałam innowacje pedagogiczne dotyczące nauczania języków obcych metodą SITA.

W latach 2012/2013 oraz 2019/2020 pełniłam funkcję wicedyrektora szkoły.

W latach 2020-2022 zajmowałam stanowisko dyrektora szkoły.


Od 1 września 2022 r. pracuję w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie i nauczam języka niemieckiego.