Projekt "Szkoła sukcesu"

"Szkoła sukcesu" - ponadregionalny program rozwoju umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT.

Umiejętności szkolone na zajęciach z języka obcego są wykorzystywane podczas zajęć z przedsiębiorczości, np. podczas szukania informacji na obcojęzycznych stronach internetowych i innych mediach.

W ciągu trwającego 3 lata projektu uczniowie dwukrotnie uczestniczyli w obozach naukowych, gdzie doskonalili swoje umiejętności podczas zajęć na Uniwersytecie Gdańskim.

Efektem końcowym pracy w projekcie jest wydanie informatora turysty, który jest dostępny w szkolnej bibliotece.


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2023