Projekt WRPO


Nazwa Wnioskodawcy:
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego / Powiat Ostrzeszowski / Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej
Tytuł projektu:
Zawodowcy na 6stkę!
Projekt:
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin realizacji projektu:
13.12.2016 – 19.06.2018
Całkowita wartość projektu:
546 091,05 zł
Kwota dofinansowania:
491 481,94 zł
Grupa docelowa:
osoby, które w momencie przystąpienia do projektu uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego , które należą do jednej z następujących grup:

  • nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie,
  • uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie.
W ramach projektu wsparciem w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 zostanie objętych:
  • 8 nauczycieli (7 kobiet i 1 mężczyzna),
  • 81 uczniów (45 kobiet i 36 mężczyzn) z kierunków: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik rolnik, Technik architektury krajobrazu.
Cel główny:
Dostosowanie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 45 uczennic i 36 uczniów oraz 7 nauczycielek i 1 nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych oraz regionalnych pracodawców w okresie od 19.12.2016r. do 19.06.2018r. w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Cele szczegółowe:
  • cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 65 UP, dzięki współpracy szkoły z pracodawcami w obszarze organizacji staży.
  • cel szczegółowy 2: Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 81UP, dzięki nawiązanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń/zajęć oraz warsztatów specjalistycznych.
  • cel szczegółowy 3: Stworzenie w szkole odpowiednich warunków technicznych w pracowniach praktycznej nauki zawodu odpowiadającym rzeczywistym warunkom środowiska przyszłej pracy absolwentów.
Lista artykułów
Prezentacja projektu
Regulamin projektu


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2023