POWER VET - "Międzynarodowe doświadczenie zawodowe - klucz do sukcesu".

"Międzynarodowe doświadczenie zawodowe klucz do sukcesu" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie


W listopadzie rozpoczęła się w Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie realizacja kolejnego projektu umożliwiającego uczniom odbycie zagranicznych praktyk zawodowych. Projekt „Międzynarodowe doświadczenie zawodowe - klucz do sukcesu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Główna część projektu kierowana jest do uczniów III klas kształcących się w zawodach technik logistyk, technik mechatronik, technik informatyk i technik pojazdów samochodowych - uczniowie będą mogli przez dwa tygodnie zdobywać doświadczenie zawodowe w zagranicznych firmach i centrach kształcenia. Szkoła do realizacji projektu pozyskała partnerów w Anglii, Niemczech i Czechach. Projekt umożliwi także podniesienie umiejętności zawodowych kadrze Zespołu Szkół Nr 2 oraz przedstawicielom firm branży gastronomicznej współpracującym ze szkołą w ramach realizacji praktyk zawodowych dla kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Ta część projektu realizowana będzie z partnerem włoskim a jej celem będzie poznanie metod i form pracy stosowanych w branży gastronomicznej we Włoszech oraz poszerzenie wiedzy na temat serwowania win i zgłębienie tajników powstawania tego trunku. Wiedza ta docelowo przekazana zostanie uczniom kształcącym się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych i pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych z młodzieżą.

Działania projektowe obejmować będą rekrutację uczestników do projektu, przygotowanie uczestników ( językowe, pedagogiczne i kulturowe) do udziału w zagranicznych mobilnościach a następnie po zakończonych mobilnościach, działania promocyjne.

W sumie w zagranicznych stażach w ramach projektu udział weźmie 47 uczestników. Zespół Szkół Nr 2 na realizację działań projektowych uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 340,000 tysięcy złotych.

Zagraniczne praktyki technika logistyka, mechatronika i technika pojazdów samochodowych

W dniach 20.02 – 03.03 doświadczenie zawodowe poza granicami kraju zdobywają uczniowie kierunków: technik logistyk, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Uczniowie dwóch pierwszych kierunków praktyki odbywają w Niemczech w centrum kształcenia, natomiast uczniowie kierunku technik pojazdów samochodowych praktyki realizują w czeskich serwisach samochodowych. W sumie w zagranicznych praktykach zawodowych uczestniczy obecnie 27 uczniów szkoły. Nie jest to jednak koniec zagranicznych podróży naszych uczniów. Odbyła się już rekrutacja uczestników na kolejny wyjazd.

Wytypowana została grupa 10 uczniów kierunku technik informatyk, która w maju wyjedzie na praktyki do Anglii.
Wizyta monitorująca w niemieckim centrum

W minionym tygodniu zakończyły się praktyki zawodowe odbywane przez uczniów kierunku technik logistyk i technik mechatronik w Niemczech. W czasie praktyk uczniów naszej szkoły odwiedziła p. Ewelina Ulichnowska – Kosik – koordynator projektu. Podczas wizyty monitorującej przebieg praktyk, p. E. Ulichnowska- Kosik miała okazję przyjrzeć się zajęciom realizowanym w centrum dla uczniów naszej szkoły, zapoznać z zapleczem technicznym oferowanym przez centrum a także spotkać się z dyrektorem placówki.


Włoska przygoda kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie i lokalnych restauratorów

Niesamowitą włoską przygodę mieli okazję przeżyć przedstawiciele kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie oraz przedstawiciele lokalnych placówek gastronomicznych współpracujących ze szkołą.
Przez tydzień grupa składająca się z 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu miała możliwość zdobywać praktyczne umiejętności z zakresu winoznawstwa w kolebce kultury winiarskiej – pięknych Włoszech. Wyjazd kadry możliwy był dzięki realizowanemu w szkole w roku szkolnym 2016/2017 projektowi „Międzynarodowe doświadczenie zawodowe - klucz do sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu przez tydzień odbywali intensywne szkolenie z zakresu wytwarzania, typów win, serwowania i dobierania win do potraw, poznawali tajniki technik degustacyjnych. Nabywali nowe doświadczenia zawodowe, zdobywali nowe umiejętności. Profesjonalna organizacja szkolenia prowadzona w nowoczesnym centrum włoskiej kultury kulinarnej, pozwoliła uczestnikom projektu nabyć szereg praktycznych umiejętności i lepiej zrozumieć włoską kulturę wina. Zdobyte doświadczenia zapewne przyczynią się do wzbogacenia lokalnego pejzażu kulinarnego, a także wzbogacą warsztat pracy i uatrakcyjnią zajęcia prowadzone z uczniami kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w ZS Nr 2.Angielskie praktyki technika informatyka

W ZS Nr 2 w Ostrzeszowie nie zdążyły jeszcze opaść emocje po szkoleniu kadry we Włoszech, a już rozpoczęła się realizacja kolejnej mobilności zagranicznej.

Tym razem jest to mobilność uczniowska. W niedzielę 10 uczniów kierunku technik informatyk wyjechało wraz z opiekunem na praktyki zawodowe do Anglii. Uczniowie przez dwa tygodnie zdobywać będą doświadczenie zawodowe w firmach angielskich branży informatycznej. Uczestnicy projektu mieszkają u rodzin angielskich, dzięki czemu mają także możliwość poprawić swoje umiejętności językowe. Natomiast przygotowany przez partnera zagranicznego program kulturowy pozwoli im zwiedzić ciekawe miejsca i lepiej zrozumieć brytyjską kulturę.

Jest to już 4 wyjazd uczniów ZS nr 2 na zagraniczne praktyki zawodowe w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu „ Międzynarodowe doświadczenie zawodowe – klucz do sukcesu”.


Uroczyste podsumowanie działań projektowych w ZS Nr 2

W piątek 26 maja w Kinoteatrze odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pt.” Międzynarodowe doświadczenie zawodowe – klucz do sukcesu” realizowanego w ZS nr 2 w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2016/2017. W obecności zaproszonych gości i uczniów szkoły odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i dokumentów Europass Mobilność uczestnikom projektu: 37 uczniom i 9 uczestnikom szkolenia kadry. Była to także okazja do podsumowania zrealizowanych działań i pochwalenia się rezultatami. Uroczystego wręczenia dokumentów dokonał Burmistrz p. M. Witek, oraz dyrektor szkoły, p. W. Jakubczyk.Podsumowanie projektu – dokumenty Europass Mobilność rozdane!

Podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej nastąpiło wręczenie dokumentów Europass Mobilność uczestnikom projektu „Międzynarodowe doświadczenie zawodowe - klucz do sukcesu”, dzięki któremu uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017 mogli wyjechać na zagraniczne praktyki zawodowe. W sumie dokument odebrało z rąk dyrektora, p. Witolda Jakubczyka 37 uczniów szkoły – uczestników projektu. Wśród nich znaleźli się uczniowie kierunku technik logistyk i technik mechatronik, którzy praktyki odbywali w Niemczech, technik pojazdów samochodowych, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali w Czechach i uczniowie kierunku technik informatyk, którzy przez dwa tygodnie zdobywali nowe kompetencje i umiejętności w angielskich firmach. Była to także okazja do podsumowania działań projektowych, postawienia przysłowiowej kropki nad i w realizacji projektu. Teraz czas skupić się na nowych wyzwaniach i kolejnych wyjazdach zagranicznych, które zaplanowane są w ramach nowego projektu na rok szkolny 2017/2018.
Spotkanie uczestników projektu z młodszymi klasami

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie uczestników projektu „ Międzynarodowe doświadczenie – klucz do sukcesu” z młodszymi klasami technikum. Uczestnicy projektu: Dawid Drożdż, Patrycja Hurna, Igor Lipiński, Mateusz Diewięcki, Patryk Kofel, Mateusz Marczak i Mateusz Kłobuch zaprezentowali przed młodszymi kolegami prezentacje z pobytu na zagranicznych praktykach oraz podzielili się swoimi wrażeniami wyniesionymi z tego doświadczenia.


Prezentacje:


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2024