„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata..."

Projekt: „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie".

Program: 
w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego  ze środków PO WER  na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna

 

Nr umowy: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010

Realizowany przez: Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała w kwietniu 2016r., że wniosek Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata… Mobilność edukacyjna kadry ZS nr 2 w Ostrzeszowie umieszczony na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja szkolna programu Erasmus+ konkurs 2016, 1 czerwca 2016 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

 

W projekcie Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata… Mobilność edukacyjna kadry ZS nr 2 w Ostrzeszowie będzie uczestniczyć 22 nauczycieli spośród 82 uczących w Zespole Szkół im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej. W ramach projektu nauczyciele szkoły wezmą udział w szkoleniach metodyczno-językowych w j. angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz kursach j. angielskiego i niemieckiego ogólnego. Szkolenia odbędą się w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Malcie, a uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany doświadczeń mającej na celu korzystanie ze sprawdzonych  w innych szkołach metod nauczania i wychowywania uczniów w duchu europejskim. Ponadto nauczyciele będą mogli skutecznie realizować współpracę międzynarodową ze szkołami partnerskimi, prowadzić projekty na platformie eTwinning i pomagać uczniom podczas wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe.

 

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 56 088,00 EUR, a termin jego realizacji nastąpi od września 2016 r. do maja 2018. 

 

Anna Klósak – koordynator projektu

 
 FILM PROMUJĄCY PROJEKT SPRAWOZDANIA UCZESTNIKÓW Z WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH
 

 KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO OGÓLNEGO LONDYN, ANGLIA

Anna Płaczkowska, Katarzyna Duczmal, Sylwia Reng

 

 EDYNBURG, ANGLIA

Aleksandra Zmuda

 

 ST. JULIANS, MALTA

Justyna Śmiatacz-Skorupska, Katarzyna Matuszak, Anna Łukasik, Urszula Łacina

 

 PEMBROKE (ST.JULIANS), MALTA

Beata Stajszczyk, Renata Kubiaczyk, Wojciech Staszewski

 

 CORK, IRLANDIA

Danuta Grzesiak

 

 KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO OGÓLNEGOBERLIN, NIEMCY

Katarzyna Droga, Robert Miguła

 

 KURSY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO EDYNBURG, ANGLIA

Andrzej Kułak

 

BRIGHTON-HOVE, ANGLIA

Malwina Kraśnicka

 

 ST. JULIANS, MALTA

Sławomir Świstak-Trawiński

 

 DUBLIN, IRLANDIA

Katarzyna Dembska

 

 KURSY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO SALAMANKA, HISZPANIA

Marta Gaszewska

 

 KURSY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO WIEDEŃ, AUSTRIA

Agnieszka Mańkowska

 

BERLIN, NIEMCY

Anna Klósak, Jacek Hałas
 PROGRAM UPOWSZECHNIANIA REZULTATÓW PROJEKTU


 „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata”
21.06.2017 – artykuł na szkolnej stronie internetowej na temat zaplanowanych mobilności zagranicznych nauczycieli w czasie wakacji letnich 2017; stworzenie zakładki projektowej i prezentacja filmu promującego projekt (A.Klósak)
Załącznik 1
Załącznik 2

28.08.2018 – Spotkanie Rady Pedagogicznej, prezentacja zrealizowanych mobilności, relacja uczestników z pobytu, złożenie raportów ze szkoleń do Dyrektora szkoły (uczestnicy projektu)
Załącznik 1

07.09.2017 - artykuł na temat udziału absolwenta naszej szkoły w dwutygodniowym projekcie dla młodzieży w Krzyżowej (29 lipca do 12 sierpnia 2017) organizowanym przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Volksbund Deutsche Krieg (A.Klósak)
Załącznik 1

13.09.2017 – Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I, prezentacja zrealizowanych wyjazdów zagranicznych; Omówione zostały korzyści indywidualne, cele projektu oraz wpływ projektu na poprawę jakości pracy szkoły. We wrześniu odbyły się także spotkania Wychowawców klas starszych z Rodzicami na których również został zaprezentowany projekt nauczycielskich mobilności przez uczestników projektu. (p.J.Śmiatacz-Skorupska, A.Klósak)
Załącznik 1

15-17.09.2017 – Wizyta zagranicznych szkół partnerskich z Czech, Słowenii i Ukrainy w ramach XII Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi; przygotowanie broszury pt. „Stare polskie tradycje w kuchni i na stole” i zaprezentowanie wersji angielskiej pt. „Old Polish tradition at the kitchen and on the table” (p.A.Łukasik)
Załącznik 1
Załącznik 2

22.09.2017 – wyjazd na Agro Show Bednary 2017 (p.U Łacina, p.K Matuszak, p.J Śmiatacz-Skorupska)
Załącznik 1

26.09.2017 – organizacja Europejskiego Dnia Języków Obych pod hasłem przewodnim: „Smaki Europy” oraz „Język w rozrywkach umysłowych” (nauczyciele języków obcych, koordynator: p.M.Kraśnicka)
Załącznik 1

27-29.09.2017 – w ramach działalności Klubu Europejskiego – Wycieczka w Karkonosze (m.in. Świątynia Pokoju, katedra w Świdnicy, willa Hauptmanna) p.J.Hałas, p.A.Kułak
Załącznik 1

05.10.2017 – KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI cz.I zorganizowana dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Grabowa i Kraszewic – zaprezentowanie projektu „Z ulicy Krańcowej….” W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz z panem Burmistrzem M i G Grabów Zenonem Cegłą, dyrektorzy i nauczyciele. Koordynator projektu pani Anna Klósak przedstawiła założenia oraz możliwości jakie projekt Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej daje nauczycielom. Uczestnicy projektu, zaprezentowali szkoły i kraje, w których brali udział w zajęciach z nauki języka lub kursach metodycznych. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii prezentująca ciekawe miejsca, w których przebywali uczestnicy.(p.J.Śmiatacz-Skorupska, p.U.Łacina, p.K.Matuszak, p.K.Dembska, p.A.Płaczkowska, p.A.Mańkowska, p.M.Gaszewska, p.S.Świstak-Trawiński, p.J.Hałas)
Załącznik 1

05.10-25.11.2017 - Wystawa fotograficzna z miejsc pobytu uczestników projektu „Z ulicy Krańcowej…” w Bibliotece M i G Grabów nad Prosną
Załącznik 1

21.10.2017 - dwustopniowe Szkolenie eTwinning zorganizowane w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie Część I - Szkolenie – „Dołącz do eTwinning”; Część II - Szkolenie – „Załóż projekt eTwinning”. Do udziału w szkoleniu zaproszono również zainteresowanych nauczycieli z innych szkół powiatu. (A.Klósak)
Załącznik 1

Wrzesień – październik 2017 – Lekcje Otwarte nauczycieli języków obcych
Załącznik 1

30.10.2017 - Spotkanie Rady Powiatu w Sali Sesyjnej Starostwa Ostrzeszowskiego, w czasie którego omówiono realizację zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2016/2017, m.in. projekty realizowane w szkołach powiatu ze środków zewnętrznych
Załącznik 1

07.11.2017 - w ramach działalności Klubu Europejskiego – Wyjazd na wystawę malarstwa Fridy Kahlo (CK Zamek Poznań) oraz zwiedzanie kompleksu pałacowego w Rogalinie (p.J.Hałas, p.M.Gaszewska, A.Klósak)
Załącznik 1

29.11.2017 - KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI cz.II zorganizowana dla nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w Ostrzeszowie – zaprezentowanie projektu „Z ulicy Krańcowej….” przez uczestników. (p.A.Płaczkowska,p.A.Łukasik,p.R.Kubiaczyk,p.K.Dembska,p.A.Płaczkowska, p.M.Gaszewska, p.S..Świstak-Trawiński, p.J.Hałas)
Załącznik 1

Listopad 2017 – Organizacja konkursów English High Flier, Deutschfreund, Verstehen z języka angielskiego i niemieckiego (p.A.Płaczkowska)
Załącznik 1
Załącznik 2

07.12.2017 – konkurs TURBOLANDESKUNDE (eliminacje szkolne), A.Klósak
Załącznik 1

12.12.2017 - II wewnątrzszkolny konkurs idiomów i powiedzeń z języka angielskiego (p.M.Kraśnicka)
Załącznik 1

15.12.2017 - artykuł na stronie szkoły o lekcji Niemieckie i angielskie akcenty świąteczne na lekcji w klasie 2a LO i 2b LO (p.A.Płaczkowska)
Załącznik 1

22.12.2017 – II Wieczorek Świąteczno-Językowy (p.M.Kraśnicka, p.M.Gaszewska)
Załącznik 1

02.01.2018 - Świąteczna lekcja języka niemieckiego w klasie 1 AR – czyli Lernen an Stationen (A.Klósak)
Załącznik 1

10.01.2017 – spotkanie Klubu Europejskiego, wykład p.Andrzeja Kułaka na temat zimowej wyprawy do Chin (p.J.Hałas, p.A.Kułak)
Załącznik 1

11.01.2018 – Angloteatralia 2018, wizyta teatru Wild West Theatre w ZS Nr 2 (p.K. Dembska, p.M.Kraśnicka)
Załącznik 1

19.01.2018 - Rolnicy na Międzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA – PREMIERY 2018 (p.U.Łacina)
Załącznik 1

20.01.2018 – artykuł na stronie internetowej szkoły pt. Edukacyjne i dydaktyczne efekty kursów językowych w ramach projektu:”Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata”(p.J.Śmiatacz-Skorupska, p.K.Matuszak, p.U.Łacina)
Załącznik 1

cały rok szkolny 2017/2018 – uczniowie klas technikum gastronomicznego biorą udział w projekcie „Zawodowcy na 6-tkę” najciekawsze szkolenia wykorzystujące elementy języka angielskiego to szkolenia opisane w artykułach ze szkolnej strony: „Kuchnie świata na warsztatach kulinarnych w ZS 2” oraz „Kucharze na profesjonalnym kursie wiedzy o winie”.
Załącznik 1
Załącznik 2

01.02.2018 - Szkolny Klub Europejski zorganizował spotkanie z podróżnikiem Piotrem Strzeżyszem w ZS NR 2 (p.J.Hałas)
Załącznik 1

09.02.2018 – artykuł na stronie szkoły „Współpraca ze szkołami w Nowym Jorku i Sobral” (p.M.Gaszewska)
Załącznik 1

27.02.2018 – artykuł na stronie szkoły „Współpraca ze szkołą w Moskwie” oraz „Podsumowanie projektów eTwinning w ZS Nr 2”(p.A.Klósak)
Załącznik 1
Załącznik 2

19.03.2018 – Udział uczniów ZS Nr 2 w 5-dniowym obozie językowym w Lądku Zdroju (Euroweek 2018) (p.S.Świstak-Trawiński)
Załącznik 1

27.03.2018 – Podsumowanie lekcji otwartych nauczycieli przedmiotów ogólnych (p.S.Reng)
Załącznik 1

27.03.2018 – analiza wyników egzaminacyjnych z przedmiotów zawodowych (p.R.Miguła)
Załącznik 1

15.04.2018 – szkolenie dla uczniów klas maturalnych technikum dotyczące funduszy unijnych (p.R.Miguła)
Załącznik 1

16.04.2018 – berlińskie inspiracje ogrodowe....czyli okiem architekta krajobrazu (p.K.Droga)
Załącznik 1

17.04.2018 – II miejsce dla zespołu uczniów ZS Nr 2 sw Ogólnopolskim Konkursie z języka niemieckiego Turbolandeskunde (p.A.Klósak)

21.05.2018 – Podsumowanie lekcji otwartych przedmiotów zawodowych (p.W.Staszewski)
Załącznik 1

11.06.2018 – Współpraca z moskiewską szkołą na lekcji języka niemieckiego. (p.A.Klósak)
Załącznik 1

13.06.2018 – Wystawa podsumowująca działania podjęte w ramach akcji eTwinning. (p.A.Klósak)
Załącznik 1

19.06.2018 – Podsumowanie projektu„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata..." – rozdanie dokumentów Europass Mobilność. (p.A.Klósak)
Załącznik 1


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2023