Projekt: "Zagraniczne praktyki zawodowe - nowe perspektywy dla uczniów technikum"

Informacje ogólne:


W naszej szkole rozpoczyna się realizacja projektu pt. ”Zagraniczne praktyki zawodowe – nowe perspektywy dla uczniów technikum”. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus + i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu założona jest na 12 miesięcy, tj. od 01 czerwca 2015r., do 31 maja 2016r. W ramach działań projektowych 24 uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2015/2016 będzie mogło udać się na dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe. Projekt kierowany jest do uczniów III klas technikum kierunków: technik architektury, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie kierunku technik architektury będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe w firmach angielskich branży ogrodniczej, uczniowie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych wyjadą także do Anglii i staże będą odbywać w angielskich placówkach branży gastronomicznej, z kolei technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej umiejętności zawodowe będzie podnosił podczas dwutygodniowego pobytu w niemieckim centrum kształcenia.

Udział w projekcie to nie tylko szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie nowego doświadczenia, to także szansa na rozwój językowy ( podniesienie umiejętności językowych) oraz kulturowy ( udział w programie kulturowym zaproponowanym przez partnera zagranicznego). O udział w projekcie będą mogli ubiegać się wszyscy uczniowie klas III w/w kierunków, którzy przystąpią do procesu rekrutacji.

Kontakt: E. Ulichnowska – Kosik – koordynator projektu.

Wiadomości o uczniach biorących udział w projekcie© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2023