Nasza szkoła


Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie to placówka kształcąca nieustannie od 1972 roku. Przez te wszystkie lata była modernizowana i dostosowywana do wymogów i potrzeb lokalnego rynku pracy. Powstawały nowe oddziały kształcąc w różnych zawodach.

Od początku istnienia, mury opuściło ogółem ponad 8000 absolwentów. Wielu z nich to osoby wybitne, wyróżniające się tytułami naukowymi w zakresie wiedzy politechnicznej, humanistycznej, sztuki, wojskowości, oświaty. Pełnią ważne funkcje w administracji państwowej i oświatowej, są dobrymi fachowcami, menadżerami, właścicielami firm. Obecnie nasza szkoła to wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska oraz blisko 700 uczniów którzy mają przyjemność zdobywać wykształcenie w naszej placówce. Posiadają oni możliwość kształcenia w trzech szkołach o następujących profilach i zawodach:

 • Liceum Ogólnokształcące (cykl 3-letni)
  • profil informatyczno-językowy
  • profil biologiczno-chemiczny z kosmetologią i promocją zdrowia
  • profil turystyczno-europejski
 • Technikum (cykl 4-letni),
  • Informatyk
  • Mechatronik
  • Pojazdów samochodowych
  • Logistyk
  • Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Rolnik
  • Architektury krajobrazu
  • Żywienia i usług gastronomicznych
  • Turystyki wiejskiej
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (cykl 3-letni)
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Wielozawodowa


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2023