Nadania imienia

Rok szkolny.2007/2008 był jednocześnie 35. rokiem istnienia szkoły, rok, w którym rozpoczęto projekt edukacyjny "Patron szkoły". Na wrześniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciele jednomyślnie wyrazili swą aprobatę dla idei nadania szkole imienia.

Rozpoczął się dość długi proces wyłaniania kandydatów poszczególnych środowisk tworzących społeczność szkolną. Ostatecznie po długich dyskusjach, w tajnym głosowaniu uczniów i nauczycieli zwyciężył patron-idea - Przyjaźń Polsko-Norweska. Od tej chwili podjęte zostały konkretne przygotowania do nadania szkole imienia w dniu 13 czerwca 2008 roku. Jednocześnie podjęto decyzję o zakupie nowego sztandaru dla szkoły, który miał być symbolem nowego etapu w życiu szkoły. Sztandar to ważny symbol w tradycji szkolnej, dlatego wiele było dyskusji nad jego plastycznym wyrazem. Ostatecznie jego widzialny obraz przedstawia herb miasta Ostrzeszowa wkomponowany w tarczę szkolną, u podstawy której powiewają dwie flagi: Polski i Norwegii, symbolizując przyjaźń obu narodów, tak bardzo obecną w historii naszego miasta. Tło ma barwy powiatowe z herbem powiatu w narożniku, co jest nawiązaniem do faktu, że to właśnie powiat jest organem prowadzącym szkołę.

Dzień 13 czerwca 2008 roku na trwałe wpisał się w historię Zespołu Szkół Nr 2, który przez 35 lat swego istnienia był "Fumem" "szkołą "fumowską" Od tego dnia szkoła ma swego Patrona, który pozwolił na jeszcze lepszą identyfikację placówki w środowisku lokalnym, a społeczność szkolna ideę Przyjaźni Polsko- -Norweskiej będzie propagować przez kolejne lata.


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2024