Projekt "Moje liceum na 5"

W ZS Nr 2 realizowany jest projekt "MOJE LICEUM na 5" prowadzony przez ZDZ w Kaliszu oraz współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęci są uczniowie liceum ogólnokształcącego, którzy będą brali udział w sześciu grupach przedmiotowych, w których będą pogłębiali swoją wiedzę z matematyki, języka angielskiego, niemieckiego i polskiego.

Szkolenia stanowią doskonałą formę uzupełniania, ugruntowywania i poszerzania wiedzy i umiejętności. Z pewnością będą procentować jeszcze lepszymi wynikami egzaminu maturalnego. Aktualnie prowadzone są szkolenia z matematyki i informatyki. Szkolenia będą odbywały się w latach 2013 - 2015.


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2024