Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo czyli być przedsiębiorczym

Tylko w Zespole Szkół nr 2 realizowany jest projekt "Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo". Uczniowie naszej szkoły od listopada prowadzą przedsiębiorstwa, w których mają możliwość sprawdzić się w działaniach jako wspólnicy spółek jawnych.
?Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo? to program przeznaczony do realizacji w liceach i technikach na zajęciach przedmiotu uzupełniającego o nazwie ekonomia w praktyce, który wykorzystany jest również jako uzupełnienie podstawy programowej kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG). Program miniprzedsiębiorstwa realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych, uczestniczą w nim uczniowie zainteresowani prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
Celem programu jest przygotowanie uczniów do podejmowania i realizacji działań zarówno w obszarze społecznym jak i zawodowym:

 • przygotowanie do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy,
 • pomoc w weryfikacji własnych planów zawodowych i edukacyjnych,
 • kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości,
 • rozwijanie cech i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na czym polega program?
Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej, realnie działającej firmy, zorganizowanej na wzór spółki jawnej, funkcjonującej na takich zasadach jak każda firma czyli płacą podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszą koszty i osiągają zysk. Projekt w całości jest dziełem uczniów od pomysłu do sukcesu ( również ekonomicznego).

W szkole funkcjonują dwa miniprzedsiębiorstwa: Funapki oraz Ciasteczkowy Raj.
 • Funapki - tworzy jedenastu uczniów z pierwszej klasy liceum, pierwszej Technikum Żywienia, drugiej Technikum Informatycznego i trzeciej Technikum Samochodowego. Uczniowie założyli miniprzedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją przepysznych, zdrowych kanapek i sałatek warzywnych. Swoje produkty sprzedają na terenie szkoły koleżankom, kolegom oraz nauczycielom. Kanapki są przeróżne z wędliną, z warzywami, nabiałem takie, jakie tylko sobie można wymarzyć. Zawsze świeże, starannie przygotowane i estetycznie zapakowane na zamówienie klienta.
 • Drugie przedsiębiorstwo to Ciasteczkowy Raj oferuje drobne, domowe wypieki, takie jak pierniczki, kruche ciasteczka czy mufiny. W przygotowanie produktów uczniowie (8-osobowa grupa z trzeciej klasy Technikum Żywienia) wkładają wiele serca. Każde ciastko jest niepowtarzalne. Można powiedzieć, że każde jest "mini dziełem sztuki". Zespół uczniów działający w tym przedsiębiorstwie swoje produkty oferuje osobom, które chciałyby przypomnieć sobie smak "babcinych" ciast. Ciasteczkowy Raj piecze również ciasteczka na zamówienie.


 • Działania przedsiębiorstw wspierają również inni nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych. Uczniowie mają możliwość skorzystania z pomocy doradców, którymi są przedsiębiorcy działający w naszym regionie.

  "Moje finanse"- program edukacji finansowej
  Innowacyjny program edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży w wieku 16-19 lat. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Program przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w systemie klasowym i pozaklasowym w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych. Program edukacyjny ?Moje finanse? wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu edukacji finansowej. Program ten składa się z sześciu modułów tematycznych:
  • Świat finansów,
  • Polubić banki,
  • Moje inwestycje,
  • Inwestycja w przyszłość,
  • Bezpieczne finanse,
  • Mój budżet.
  Treści programu są zgodne z podstawa programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Każdy z modułów wyposażony jest w komplet materiałów dydaktycznych umożliwiających nauczycielowi stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniami. Poszczególne moduły zawierają propozycje zadań edukacyjnych o różnym poziomie trudności, a koncepcja programu daje nauczycielowi możliwość wdrożenia ich w szkole w różnorodny sposób. Stosowana w danej szkole forma realizacji programu jest uwarunkowana środowiskowo. Ostatecznego wyboru ćwiczeń do realizacji z uczniami dokonuje nauczyciel, mając na względzie potrzeby i zainteresowania oraz możliwości czasowe uczniów. Program ten realizowany jest w klasach technikum i liceum na lekcjach przedsiębiorczości oraz innych przedmiotach zawodowych.
  Szkoła współpracuje z pozarządową organizacją pożytku publicznego - Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.
  Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającej obecnie w stu dwudziestu krajach.
  Programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Ucząc poprzez działanie, oferują wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy. Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtowania aktywnego stosunku do życia.


   


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2024