Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - uczniowie

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.PRZYJAŹNI POLSKO-NORWESKIEJ, UL.KRAŃCOWA 7, 63-500 OSTRZESZÓW.


Celem przetwarzania danych jest EDUKACJA I WYCHOWANIE UCZNIÓW.


Podstawa prawna przetwarzania:
USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949);
USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r., poz.59).


ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH BĘDĄ: MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE.


PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE WG INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ-NAJDŁUŻEJ DO 50 LAT.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym .


Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2024