Projekt "Eduscience"

Projekt "Eduscience" do którego przystąpił ZS Nr 2 jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia "żywe" i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.
Elementy nowatorskie proponowane w ramach projektu to:

  • demonstrowanie, na podstawie przeprowadzanych eksperymentów praktycznych zastosowań wiedzy przyrodniczej.
  • wykorzystywanie różnych technik przekazu wiedzy
  • transmisje - ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie oraz obserwatoriów geofizycznych
  • udostępnienie infrastruktury badawczej GeoPlanet
    W ramach zajęć uczniowie mieli okazję odbyć zajęcia lekcyjne w Ośrodku Akademii Morskiej w Gdyni oraz Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. Zajęcia z nawigacji odbyły się także statku szkolnym Horyzont II w Gdyni.
  • możliwość wyjazdu do Stacji Polarnej na Spitsbergenie
    Dwa razy w ciągu trwania projektu przewidziano udział wybranych uczniów (laureatów konkursów) w wyprawie polarnej i ich pobyt na Stacji na Spitsbergenie.


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2024