SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNEGO DO WIEDNIA W RAMACH PROJEKTU

„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie"

POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna (czas trwania projektu 1.09.2016 – 31.05.2018)

W dniach od 2 – 14. 07.2017 uczestniczyłam w kursie metodycznym. Wybrany przeze mnie kurs odbywał się w szkole językowej ActiLingua Academy we Wiedniu w Austrii. Kurs trwał 50 godzin lekcjnych zajęć teoretycznych. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami uczestników i opublikowanym wcześniej programem. Otrzymałam wiele różnych materiałów zgodnych z tematyką kursu i moimi zainteresowaniami. Według mnie zarówno tematyka, jak i przeprowadzenie kursu zasługują na najwyższą ocenę. Również zakwaterowanie u austriackiego architekta umożliwiło mi nie tylko podniesienie moich kompetencji językowo-komunikacyjnych, ale także poznanie tamtejszych zwyczajów.

Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne. Podczas zajęć poznałam innowacyjne metody nauczania oraz różne ćwiczenia i formy pracy z użyciem różnorodnych metod użytkowych. Tematyka kursu obejmowała metody aktywizujące i integracyjne. Zostały przedstawione sposoby stosowania materiałów autentycznych, piosenek, gier, zdjęć i obrazków podczas nauczania języka obcego. Ma to na celu ożywienie lekcji i zmotywowanie uczniów.

Szkolenie w znaczący sposób wpłynęło na mój rozwój osobisty i zawodowy. Zwiększyło moją wiedzę na temat nowych metod, zachęciło do częstszego wykorzystania materiałów autentycznych, gier i obrazków w klasie. Poprawiły się moje umiejętności językowe i komunikacyjne. Kurs umożliwił mi nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami i dzielenie się z nimi doświadczeniem i przykładami dobrych praktyk. Ponadto poszerzyła się moja baza materiałów.Tutaj powinien być komentarz
Tutaj powinien być komentarz
Tutaj powinien być komentarz
Tutaj powinien być komentarz
Tutaj powinien być komentarz
Agnieszka Mańkowska


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2023