SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNEGO DO ST. JULIANS W RAMACH PROJEKTU

„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie"

POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna (czas trwania projektu 1.09.2016 – 31.05.2018)

W dniach 03-07 lipca 2017r. wziąłem udział w szkoleniu pod tytułem „Professional Communication Skills” na Malcie w ramach projektu:

„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie"

POWERSE-2016- 1-PL01- KA101-024010 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. Szkolenie odbyło się w miejscowości St. Julian’s położonej na północnym wybrzeżu wyspy. W szkoleniu obejmującym 20 godzin zajęć warsztatowych uczestniczyło 5 osób z 4 państw: Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Polski. Byli to menadżerowie różnego szczebla, psycholog oraz nauczyciel języka angielskiego. Szkolenie było prowadzone w języku angielskim dla osób ze znajomością języka obcego na poziomie zaawansowanym C1 wg. Rady Europy. Na początku szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z harmonogramem zajęć, każdy z uczestników miał możliwość przedstawienia siebie, swojego kraju i instytucji, w której pracuje.

  Treści szkoleniowe obejmowały następujące zagadnienia:
 • jak przygotować ciekawą prezentację i nie zanudzić uczestników,
 • umiejętność prowadzenia tzw. „small talks”,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia spotkań,
 • umiejętności interkulturowe,
 • umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych w języku angielskim,
 • prowadzenie korespondencji elektronicznej,
 • umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
 • techniki coachingowe,
 • ewaluacja i informacja zwrotna.
Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego trenera z Anglii, Neil’a Brisco White.

W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy podkreślali dobrą organizację, ciekawe materiały szkoleniowe oraz możliwość współpracy z osobami z innych krajów. Nabyte umiejętności wykorzystam w pracy jako nauczyciel języka angielskiego oraz w wykonywaniu obowiązków wychowawcy klasy.

Pobyt na Malcie to nie tylko szkolenie ale również poznawanie bogatej historii, kultury oraz ludzi zamieszkujących wyspę. Podczas pobytu miałem możliwość zwiedzić piękną stolicę - Valettę, stare miasto Mdinę i Rabbat, poznać ciekawych ludzi i spróbować lokalnych potraw. W przyszłości zamierzam wrócić na Maltę i zwiedzić pozostałą część wyspy. Naprawdę warto!

Tu powinien być komentarz
Tu powinien być komentarz
Tu powinien być komentarz
Tu powinien być komentarz
Tu powinien być komentarz


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2023