SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNEGO DO SALAMANKI W RAMACH PROJEKTU

Salamanka jest magicznym miastem, w którym panuje typowo studencki klimat. W roku szkolnym zamieszkują je studenci różnych kierunków uniwersyteckich, natomiast latem miasto zalewa fala osób, które przybywają tam po to żeby uczyć się języka hiszpańskiego jako języka obcego. W Salamance spotkać można ludzi z różnych zakątków świata m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Rosji, Chin, Francji, Austrii.

Kurs metodyczny, który realizowałam w szkole Don Quijote pozwolił mi nie tylko wzbogacić i udoskonalić mój dydaktyczny warsztat pracy, ale też poszerzyć wiedzę o kulturze hiszpańskiej, nabyć cenne znajomości z ludźmi w różnym wieku i z różnych krajów. Ten dwutygodniowy pobyt był też świetną okazją, aby na chwilę zapomnieć o języku ojczystym i posługiwać się tylko „żywym” językiem hiszpańskim.


Podczas kursu metodycznego zgłębiłam tematykę związaną z trudnymi zagadnieniami gramatycznymi, poznałam nowe metody aktywizujące, wymieniłam się doświadczeniami z innymi nauczycielami języka hiszpańskiego i miałam unikalną szansę obserwować lekcje prowadzone w szkole przez różnych hiszpańskich nauczycieli na różnych poziomach nauczania (job shadowing). Zajęcia szkolne urozmaiciłam aktywnym zwiedzaniem miasta i okolic, odwiedzaniem biblioteki, gdzie czytano opowiadania hiszpańskich pisarzy, udziałem w przedstawieniach teatralnych i muzycznych oraz zajęciach kulinarnych. Hiszpania jako że jest krajem, gdzie duża część życia skupia się w barach i kawiarniach, dlatego część mojego czasu również przeznaczyłam na „kawiarnianą” integrację z ludźmi z różnych państw, bo przecież świat tak wielki staje się tak małym kiedy uczymy się języków.

Intergracja
Katedra w Salamance
Kawiarnia w Don Quijote
Most Romański
Z dyplomem


Marta Gaszewska


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2023