SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNEGO DO LONDYNU W RAMACH PROJEKTU

„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie"

POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna (czas trwania projektu 1.09.2016 – 31.05.2018)

W ramach projektu „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie" POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna zdecydowałyśmy się na kurs ogólny języka angielskiego w szkole LSI w Londynie. Szkołę wybrałyśmy ze względu na jej profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Naszym celem było rozwijanie umiejętności mówienia, słuchania, pisania, czytania w języku angielskim.

Praca z wykwalifikowaną kadrą lektorów i efektywne zajęcia w międzynarodowej grupie uczestników reprezentujących różne branże zawodowe pozwoliła zrealizować zamierzone cele. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i ćwiczeń, na których poznałyśmy nowy materiał gramatyczny. Dzięki ciekawym metodom nauczania gramatyki, słownictwa, pracy z filmem, piosenką, audycją radiową, przy pomocy odgrywania ról, konieczności prezentacji przygotowanego tematu, nabrałyśmy pewności siebie i przełamałyśmy barierę językową. Praca na platformie e-learning.lsi.edu pozwalała na dostęp do materiałów lekcyjnych, wyników testu i sprawdzanie postępów w nauce. Na zajęciach poznałyśmy również słownictwo biznesowe oraz brałyśmy udział w dyskusjach i negocjacjach, co wymagało umiejętności podziału pracy, wyznaczania reguł, opracowania planu pracy, konieczności wyrażania opinii i respektowania zdania innych. Udział w projekcie dał nam szansę poszerzenia kompetencji językowych i kwalifikacji metodycznych, poznania kultury Wielkiej Brytanii, kontaktu z ludźmi reprezentujących odmienne kultury i religie.

Podczas dwutygodniowego pobytu w Londynie nie tylko zwiedziłyśmy to piękne miasto, ale wzięłyśmy udział w imprezach kulturalnych, takich jak koncerty, wykłady, wycieczki. Takie doświadczenia są bezcenne.

Moja grupa ze szkoły LSI London Central
W drodze na koncert organowy w Westminster Abbey
Pilne studentki w szkole LSI London Central
Jeden z symboli Londynu Big Ben
Ruszamy na zwiedzanie Natural History Museum


Anna Płaczkowska, Katarzyna Duczmal, Sylwia Reng


Źródła: (od góry)
Zdjęcie 1 - facebook.com/pg/LsiLondonCentral/photos/


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2023