SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNEGO DO BERLINA W RAMACH PROJEKTU

„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie"

POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna (czas trwania projektu 1.09.2016 – 31.05.2018)

Kurs metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego, zrealizowany w dniach 26.06.2017-07.07.2017, został przeprowadzony przez did deutsch-institut, mieszczący się w samym centrum Berlina. Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli obejmował 52 godziny lekcyjne i dzielił się na 3 kolejno po sobie następujące i nawzajem uzupełniające się fazy: pierwsza część to nauka jako uczeń, druga jako obserwator, a trzecia jako krytyk.

W pierwszej fazie mieliśmy możliwość uczęszczać na kurs standardowy i w ten sposób doświadczyć nowoczesnego i dynamicznego sposobu prowadzenia zajęć z perspektywy szkolnej ławki. Podczas 40 lekcji mogliśmy porównać swój indywidualny styl prowadzenia zajęć z metodami stosowanymi przez wykładowców did deutsch - institut. Zajęcia prowadzone przez Verę Papp i Wernera Pohla uważamy za cenne doświadczenie, które na pewno wpłynie na planowanie własnych zajęć z uczniami. Grupa kursowa liczyła 12-14 osób a uczestnicy pochodzili z różnych zakątków świata m.in. z Szwajcarii, Brazylii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Włoch, Turcji, Finlandii i USA.

Dodatkowo do codziennego uczestnictwa w kursie standardowym braliśmy udział w dodatkowych zajęciach hospitacyjnych w zróżnicowanych grupach. Obserwacja zajęć niemieckich lektorów (w pierwszym tygodniu były to zajęcia w grupie o poziomie B2 (prowadzący Matthias Henning, Katrin Wőlke) a w drugim tygodniu odwiedziliśmy grupę A 2 (zajęcia u lektora Sherif A.Sharaf) dały nam możliwość analizy zajęć, zapoznania z tematyką, porównania materiałów i stylu prowadzenia zajęć.

Po hospitacjach spotykaliśmy się osobiście z lektorami did deutsch-institut. W czasie wspólnego spotkania omawialiśmy zastosowaną metodykę, kontekst oraz plan odbytych zajęć. Mogliśmy również uzyskać dostęp do nowych materiałów dydaktycznych znajdujących się w szkolnej bibliotece dla nauczycieli. To z pewnością będzie pomocne i wartościowe przy konstruowaniu nowych lekcji.

Berlin stanowił w wolnym czasie ogromne wyzwanie jeśli chodzi o życie kulturalne stolicy Niemiec. Wizyty w berlińskich muzeach (wyspa Muzeów, Hamburger Bahnhof, fundacja Helmuta Newtona, muzeum Bauhausu), poznawanie najważniejszych punktów na mapie historyczno-kulturalnej Berlina (Brama Brandenburska, katedra Berlińska, plac Alexandra, Checkpoint Charlie, East Side Gallery) oraz wyjazd do Poczdamu można uznać za niezapomnianą przygodę w eksplorowaniu miasta i przyczynek do przekazania zdobytych informacji na temat stolicy Niemiec naszym uczniom na przyszłych zajęciach. Kurs pozwolił nam na doskonalenie języka niemieckiego i wymianę zdań na tematy kultury, gospodarki i polityki krajów poszczególnych uczestników kursu, wpłynął na poprawę kompetencji językowych oraz zwiększył naszą wiedzę nt. nowych metod nauczania, które będziemy stosować w trakcie pracy zawodowej.

wycieczka uczestników kursu Teacher Training do Poczdamu
Poczdam, pałac Sans Souci
grupa Kästner, zajęcia z Wenerem Pohl
wizyta w Reichstagu
zajęcia w did deutsch-institut w Berlinie
zajęcia z Verą Papp


Anna Klósak, Jacek Hałas


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2023