SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNEGO DO BERLINA W RAMACH PROJEKTU

„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie"

POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna (czas trwania projektu 1.09.2016 – 31.05.2018)

Kurs ogólny języka niemieckiego pn. Intensive Course German odbywa się w berlińskiej szkole językowej German Language School Berlin. Brałam udział w kursie dla początkujących w terminie od 26 czerwca 2017r. do 7 lipca 2017r.. Zajęcia w ilości 30 godzin tygodniowo prowadzone były w grupach: 10–14 oraz 3-5 osobowych.

Obejmowały następującą tematykę: podstawy gramatyki, słownictwo (kim jestem i czym się zajmuję, moja rodzina, co lubię robić, jak i czym dotrę do celu, itd.).. Dzienne zajęcia odbywały się w 3 blokach po 1,5 h. Każdy blok prowadzony był przez innego niemieckiego lektora. Dwa pierwsze bloki obejmowały podstawy języka niemieckiego dla początkująch. Zajęcia prowadzone były w formie: krótkiego wykładu, ćwiczeń, warsztatów (tj.: układanie puzzli ze słówek, zagadki, układanie i prowadzenie dialogów pomiędzy uczestnikami kursu), odgrywania scenek, odsłuchiwania nagrań. Trzeci blok stanowił kurs intensywny. Zajęcia prowadzone były w mniejszych grupach, tj: 3-5 osobowych. Każdego dnia lektor prowadził z kursantem dialog używając słownictwa wykraczającego poza słówka poznane na kursie z podstaw języka nemieckiego. Zwracał przy tym uwagę na płynność i poprawność wymowy oraz ćwiczył pisanie ze słuchu poprzez krótkie dyktanda.

Podczas kursu intensywnego otrzymywaliśmy również zadania terenowe, jak np.: zapytać w kiosku z materiałami biurowymi o „...“, zarejestrować się w recepcji szkoły i zapytać o nr telefonu do „...“, odszukać w Berlinie wskazane miejsce oraz osobę i zapytać o „...“ .

Szkoła GLS położona jest w centrum Berlina przy Kastanienallee Str.. Oprócz szkoły w skład kampusu szkolnego wchodzą: hotel, restauracja, jadłodajnia, biurowce i stancje dla uczniów – wszystkie budunki otaczają z czterech stron dziedziniec kampusu, który jest miejscem spotkań uczniów i kursantów w czasie wolnym od zajęć. Szkoła posiada odnowione, jasne sale lekcyjne, wyposażone w: sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, komputery i telefon wewnętrzny. Każdy uczestnik kursu dla początkujących otrzymuje zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego oraz kserokopie tekstów i ćwiczeń w trakcie trwania kursu. Każdy kursant ma również możliwość skorzystania z oferty kultoralno – rekreacyjnej przygotowanej przez szkołę (za dodatkową opłatą). W ofercie znajdują się m.in.: muzea i parki Berlina oraz wycieczki poza miasto).

German Language School Berlin, Kastanienallee Str. BERLIN
Wspólne zdjęcie uczestników kursu w sali lekcyjnej, GLS Berlin
Zajęcia z podstaw języka niemieckiego, GLS Berlin
IGA - Garden der Weld Berlin - ekspozycja ogrodów tematycznych z całego świata. Poniżej na zdjęciu ogród refleksji – labirynt odblaskowych słupów.
IGA - Garden der Weld Berlin – ogród brazylijski


Katarzyna Droga

Źródła: (Od góry)
Zdjecie 1 - https://www.google.pl/maps/place/GLS+Language+School+Berlin
Zdjęcie 2 - asbox2004@mail.ru
Zdjęcie 3 - asbox2004@mail.ru
Zdjęcie 4 - Katarzyna Droga
Zdjęcie 5 - Katarzyna Droga


Katarzyna Droga, Robert Miguła


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2023