Kolejny sukces projektowy ZS Nr 2

Kolejnym sukcesem projektowym może pochwalić się ZS nr 2. W kwietniu ogłoszone zostały wyniki
konkursu wniosków programu Erasmus+. Wniosek autorstwa p. E. Ulichnowskiej – Kosik został
wysoko oceniony i został zatwierdzony do realizacji. Oznacza to, że w roku szkolnym 2017/2018
kolejne grupy uczniów ZS Nr 2 będą mogły wyjechać na zagraniczne praktyki zawodowe. W przyszłym
roku działaniami projektowymi objęci zostaną uczniowie klas III kształcący się w zawodach technik
informatyk, technik logistyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych oraz technik
żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie na praktyki będą wyjeżdżać do Czech, Anglii i Niemiec.
Szkoła na realizację zagranicznych praktyk uczniowskich pozyskała ponad 80 000 euro.


Opracowanie: Ewelina Ulichnowska–Kosik – koordynator projektu