Greetings from Exeter!!!!!!!

W niedzielę 20 uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie wyjechało na praktyki zagraniczne do Anglii.

Wyjazd był możliwy dzięki realizowanemu w szkole projektowi „Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie” w ramach programu Erasmus +.  W tym roku po raz pierwszy praktyki realizowane są  w pięknym Exeter. Uczniowie kierunków: technik informatyk  i technik żywienia i usług gastronomicznych przez dwa tygodnie mają możliwość zdobywać doświadczenie zawodowe w swoich branżach oraz szkolić swoje umiejętności językowe w angielskich firmach. Uczestnicy mieszkają u rodzin angielskich, tzw. Host families, co dodatkowo pozwala im lepiej poznać i zrozumieć angielską kulturę i styl życia. Jedynie mało angielska jest w tym roku pogoda, ale to akurat należy uznać za atut, gdyż piękna aura sprzyja poznawaniu miasta i podkreśla jego walory. W angielskiej przygodzie uczniom towarzyszą polscy opiekunowie, p. E. Ulichnowska – Kosik oraz p. Andrzej Kułak.

Jednocześnie praktyki zagraniczne odbywa także jeszcze jedna grupa zawodowa z ZS Nr 2. Uczniowie kierunku technik pojazdów samochodowych przebywają w Czechach, gdzie zdobywają nowe umiejętności i doświadczenie w czeskich serwisach samochodowych. Grupie towarzyszy polski opiekun, p. Bogdan Wróbel.


Opracowanie: Ewelina Ulichnowska–Kosik – koordynator projektu