Zakończenie zagranicznych praktyk technika logistyka i mechatronika z ZS nr 2

27 kwietnia dobiegły końca zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS Nr 2 kształcących się w zawodzie technik mechatronik i technik logistyk.

Uczniowie w ramach realizowanego w szkole projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie” ( projekt realizowany w ramach programu Erasmus +) przez dwa tygodnie podnosili swoje umiejętności zawodowe i językowe w niemieckim centrum kształcenia. Dla uczniów była to przede wszystkim okazja do zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego, poszerzenia swoich praktycznych umiejętności i poznania niemieckich standardów pracy. Profesjonalna organizacja praktyk, bogate zaplecze techniczne oferowane przez centrum oraz bogaty program kulturowy zaproponowany przez niemieckiego partnera złożyły się na sukces realizowanych praktyk i zadowolenie uczestników.

 


Opracowanie: Ewelina Ulichnowska–Kosik – koordynator projektu