Wizyta nauczycieli z Ukrainy

Pierwszego dnia pobytu goście uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych klas technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Pierwszego dnia pobytu goście uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych klas technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz pokazie ciekawych zjawisk na lekcji fizyki.


Opracowanie: archiwum