"Prezenty bez Pudła" akcja organizacji UNICEF w naszej szkole.

Uczniowie Naszej Szkoły z klas 1TI, 2RZI, 3MT, nauczyciele Danuta Grzesiak, Magdalena Wieloch, Katarzyna Dembska razem z organizatorem akcji nauczycielem Tomaszem Jurkiewiczem i klasą 1MS, pomogli najuboższym dzieciom w Sudanie biorąc udział w akcji „Prezenty bez Pudła”, organizacji UNICEF mającej na celu ratowanie Ich życia.
Łączna kwota, którą udało nam się zebrać to 111,77 zł, ratując życie 105 dzieci!! Udało nam się kupić wspólnymi siłami 3 pakiety leków. Przeciwmalaryczne w kwocie 48,80 zł do przeprowadzenia leczenia u 15 dzieci. Szczepionki przeciw odrze w kwocie 29,85 zł ponieważ odra zabija ponad 600 dzieci każdego dnia, a przecież tak łatwo możemy jej zapobiec. Kupując ten prezent ochroniliśmy 30 dzieci przed tą groźną chorobą. Kupiliśmy również szczepionki przeciw polio za cenę 33,18 zł, które zaszczepią 60 dzieci.
W Sudanie Południowym głód i choroby zabijają coraz więcej dzieci… Jak wynika z szacunków UNICEF Sudan Południowy, do końca 2014 roku prawie milion dzieci poniżej 5. roku życia będzie niedożywionych, a szacuje się, że bez podjęcia natychmiastowych działań około 50 000 z nich może umrzeć w najbliższym czasie. W akcję pomocy na rzecz dzieci w Sudanie Południowym włączył się Artur Żmijewski, Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Kiedy młody organizm zostanie zarażony malarią i innymi chorobami trzeba działać szybko. Na szczęście UNICEF jest w stanie dostarczyć leki niezbędne do przeprowadzenia skutecznej terapii. Powrót do zdrowia - taki prezent nigdy nie wychodzi z mody! Pakiet do przeprowadzenia leczenia u 105 dzieci. To Nasza zasługa! Otrzymaliśmy certyfikaty.


Opracowanie: Tomasz Jurkiewicz