Odbiór świadectw

Informacja dla absolwentów
Szanowni Absolwenci,
świadectwa dojrzałości będzie można odbierać
w sekretariacie szkoły od 5 lipca 2021 od godz. 12:00.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny