Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca zakończyliśmy rok szkolny i mimo że był to rok wyjątkowy (dość trudny dla wszystkich) wielu uczniów naszej szkoły zakończyło go dużym sukcesem, otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i wzorowe lub bardzo dobre oceny z zachowania. Rok szkolny 2020/2021 był też rokiem aktywności zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Pedagodzy zaangażowali i zachęcili uczniów do udziału w wielu konkursach, zawodach, akcjach i projektach.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 rozpoczęła się o 8.30 na placu szkolnym ze wszystkimi honorami: pocztem sztandarowym szkoły i odśpiewaniem hymnu pańtwowego. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły pan Ziemisław Szmaj, który powitał wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców a w szczególności zaproszonych gości: panią Zofię Witkowską, pana Andrzeja Lipińskiego, panią Alinę Pelkę i panią Małogorzatę Wardęgę.

Natępnie wychowawcy klas najlepszym uczniom wręczyli świadectwa z pasiek i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce. Wróżnieni zostali także uczniowie, którzy wykazali się sukcesami w różnych konkursach i akcjach z różnych dziedzin oraz pracą na rzecz szkoły, samorządu lub środowiska. Dyplomy otrzymały także klasy, które wykazały się zaangażowaniem w działalność szkoły. Czas zakończenia roku szkolnego to dla uczniów moment radości i satysfakcji z uzyskanej promocji do kolejnej klasy. Niestety czasami jest to także czas pożegnań, ponieważ pracę w naszej szkole zakończyli księżą: Piotr Kowalek, Andrzej Kmieciak, Przemysław Kaczkowski, którym serdecznie dziękujemy.

Po zakończonej urocztstości nauczyciele wraz z wychowankami udali się do sal, aby podsumować miniony rok szkolny.

Wszystkim, którzy cierpliwie doczekali wakacji życzymy samych sukcesów,  zdobycia  wymarzonych  celów i odwagi w stawianiu czoła nowym wyzwaniom. Udanych wakacji !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opracowanie: Beata Stajszczyk