Uroczyste odsłonięcie rocznicowego szpaleru drzew

W ramach projektu: "Praca, służba i patriotyzm w społeczeństwie obywatelskim" uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im Przyjaźni Polsko - Norweskiej w Ostrzeszowie postanowili podjąćdziałania

Przypominając społeczności lokalnej polską drogę do wolności. Ukoronowaniem projektu było uroczyste odsłonięcie rocznicowego szpaleru drzew - "Wzrastanie w wolności". Uczniowie zasadzili 25 buków, nawiązując do polskiej tradycji upamiętniania ważnych rocznic "zielonymi pomnikami". Gośćmi uroczystości byli mieszkańcy ziemi ostrzeszowskiej, którzy urodzili się 4 czerwca począwszy od 1989.


Opracowanie: archiwum