ZAPROSZENIE DO SALONU MATURZYSTÓW

Do dyrektorów szkół i Wychowawców klas maturalnych
Spotykaliśmy się dotąd na Salonie Maturzystów, a także w Pałacu Kultury w Warszawie na Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym. Teraz, w czasie pandemii, zmieniliśmy formułę na spotkania wirtualne podzielone dodatkowo na dni według podstawowych zainteresowań maturzystów przyszłymi studiami. Podjęliśmy też kolejną ważną decyzję: wydarzenia salonowe zorganizujemy w soboty marcowe, tak, aby nie odbierać Państwu i Waszym uczniom czasu niezbędnego na zdalne lekcje i konsultacje w procesie przygotowania do egzaminów maturalnych.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach (soboty 10:00 - 15:00):
* 6 marca - z kandydatami na studia humanistyczne, społeczne i ekonomiczne
* 13 marca - z osobami planującymi studia politechniczne i ścisłe oraz rolnicze
* 20 marca - z tymi, którym marzą się studia na kierunkach medycznych
Tradycyjnie udostępnimy prezentacje ekspertów OKE na temat matury z przedmiotów obowiązkowych, skupimy się jednak przede wszystkim na przedmiotach dodatkowych - kierunkowych dla obszaru kształcenia. I tak:
* 6 marca - matura z historii i WOS,
* 13 marca - z fizyki i rozszerzonej matematyki,
* 20 marca - z biologii i chemii.
Z wyrazami szacunku i sympatii
Waldemar Siwiński
Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
www.salon.perspektywy.pl

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny