Ogólny      2019-03-06 12:03:25

Młodzieżowa sesja popularno-naukowa „Świadek Historii”

Młodzieżowa sesja popularno-naukowa „Świadek Historii” – płk. Jan Maliński

Odbyła się w nasze szkole 5 marca we wtorek. Spotkanie rozpoczęło się od sygnału lotnictwa Polskiego bowiem naszym bohaterem był wybitny Ostrzeszowianin płk. Jan Maliński, uczestnik kampanii wrześniowej i bitwy o Anglię. Na wstępie pan Jacek Hałas przedstawił powody, dla których zorganizowano sesję. Punktem wyjścia była książka Jana Malińskiego „Samolot zakrył słońce”. Informacje o Pułkowniku przedstawiły uczennice klasy I a LO o profilu humanistyczno-artystycznym
i turystyczno-europejskim. W naszej szkole mamy wielu uczniów zainteresowanych techniką. Dlatego sesję wzbogaciły informacje o samolotach, na których latał płk. Maliński. Krótką prezentacje przedstawił Dominik Misiak z klasy II technikum mechatronicznego. Pan Jan Maliński był postacią
o wielu talentach i zasługach, które przedstawił pan Witold Pelka. Obecni na sesji goście, którzy osobiście znali pana Pułkownika zabrali głos i przedstawili z nim związane wspomnienia. Na zakończenie organizatorzy przygotowali niespodziankę. Pułkownik Jan Maliński był autorem muzyki do Hymnu dywizjonu 307. Utwór ten został nazwany Piosenką Nocnych Myśliwców „Lwowskie Puchacze”. Prawdopodobnie było to pierwsze wykonanie tego utworu w Polsce od czasu powrotu Jana Malińskiego do Ostrzeszowa.

Opracowanie: Jacek Hałas


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie