Projekt UE      2019-03-05 18:08:30

"Praktyka czyni mistrza" - WYNIKI REKRUTACJI NA STAŻE I SZKOLENIA

Dobiegła końca rekrutacja na staże i szkolenia, która trwała od 11 lutego 2019r. do 4 marca 2019r.

 

Wyniki naboru na poszczególne szkolenia i staże są dostępne u koordynatora projektu Iwony Barczyńskiej oraz u nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Do punktu rekrutacyjnego wpłynęły 164 zgłoszenia do udziału w projekcie „Praktyka czyni mistrza”.
Aż 123 kandydatów spełniło wymagania i zostało zakwalifikowanych:

 

- 48 uczniów z kierunku technik mechatronik, 
- 47 uczniów z kierunku technik logistyk,
- 28 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

W drugim etapie rekrutacji młodzież została przydzielona do poszczególnych form wsparcia. Stworzono również listę rezerwową, na której znalazło się 41 osób.

 

Teraz przed młodzieżą szerokie możliwości doskonaleniaumiejętności zawodowych poprzezszkolenia i warsztaty praktyczne z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy oraz staże na odpowiednim poziomie zawodowym. Dzięki temu po skończeniu szkoły będą pewni swoich kwalifikacji i spełnią oczekiwania pracodawców.

Opracowanie: Iwona Barczyńska


Powiększ zdjęcie