Energia odnawialna      2018-12-17 19:27:33

EKO-czwartki. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Odolanowie.

Zgodnie z ideą EKO-czwartków (odsyłam do wcześniejszego artykułu , który był wprowadzeniem) prezentujemy drugą firmę, którą odwiedziliśmy.

 

13.12.2018r. uczniowie o specjalizacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) z klasy III i IV wraz z opiekunem Magdaleną Wieloch udali się do Oddziału PGNiG w Odolanowie. Zapoznano nas z technologią powstawania: ciekłego helu LHe, helu gazowego GHe, ciekłego azotu LN2 oraz gazu ziemnego i skroplonego gazu.

 

Na terenie zakładu obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego wskutek czego musieliśmy zachować szczególną ostrożność podczas zwiedzania obiektów.
Przekazane informacje wzbogaciły wiedzę uczniów o zagadnienia z działu Gazownictwo takie jak: sposoby uzyskania gazu (powyższe typy), potrzebne urządzenia, podzespoły, zasady działania sterowni, skraplarki oraz pozostałe informacje w celu prawidłowego pozyskania, przetwarzania i dostarczania gazu do firm i gospodarstw domowych.

 

Odsyłam do większej ilości informacji nt. zwiedzanego obiektu, które znajdują się w linku: http://pgnig.pl/odolanow

Opracowanie: Magdalena Wieloch


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie